Iniciatyvos Baltarusijai

Tikslas: prisidėti prie projektų, skatinančių Baltarusijos demokratizavimą.

„Socinvest“ aktyviai dalyvauja projektuose, skirtuose pilietinio judėjimo Baltarusijoje ugdymui. Kartu su Jungtinių Baltarusijos iniciatyvų centru padedame organizuoti mokymus, stovyklas ir kitus renginius jaunimui iš Baltarusijos. Konsultuojame baltarusių jaunimo ir teisių gynimo organizacijas projektų rengimo, komunikacijos bei žmogiškųjų išteklių klausimais. Prisidedame prie Lietuvos – Baltarusijos kultūrinių mainų."Socinvesto" sukurtas plakatas baltarusių teatro gastrolėms Vilniuje


Partneris: Socinvest

Partneris: Jungtinis Baltarusijos iniciatyvų centras

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"