Bendruomenių organizavimas

Tikslas: Mokymosi visą gyvenimą programos remiamo projekto siekis yra padidinti aktyvų gyventojų dalyvavimą sprendžiant vietos problemas ir užtikrinti šio aktyvumo ilgaamžiškumą.

Gyventojų aktyvumas ir jų sukurtų judėjimų, bendruomenių stabilumas – tai dvi temos, kurios domina Mokymosi visą gyvenimą programos remiamo projekto įgyvendintojus iš Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Rumunijos, Slovakijos ir Lietuvos.

Norint užtikrinti piliečių dalyvavimą politiniuose procesuose, sprendžiant paprastas vietos problemas, būtina suteikti žinių su bendruomenėmis dirbančioms organizacijoms kaip suburti žmones, išlaikyti jų susidomėjimą ir aktyvumą, kurti demokratiniais principais paremtas organizacijas ir užtikrinti lėšų surinkimą veikloms vykdyti.

Projektas jau įtraukė kelias bendruomenes iš skirtingų Lietuvos vietų. Padedant joms, Lietuvoje rengiami mokymai bendruomenių nariams. Projekto pabaigoje medžiaga apie bendruomenių organizavimo principus, pasiekimus regionuose bus pateikiama šioje svetainėje ir prieinama viešai.

Grundtvig projektas "Learning Sustainable Citizen Participation: Democratic Structures and Fundraising Strategies for Grassroots Citizen Organizations" yra remiamas Europos Komisijos. 

 

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"