Tikslas: stiprinti žmonių gebėjimus savarankiškai spręsti problemas savo bendruomenėse ir skatinti aktyvų demokratinį dalyvavimą per suaugusiųjų švietimo stiprinimą.

Tarptautiniu projektu „Locademia“ (Vietos demokratinio dalyvavimo stiprinimas švietimo pagalba) siekiama išsamiai pristatyti Skandinavijos suaugusiųjų švietimo metodų patirtį ir pritaikyti ją Lietuvoje. Švedijos, Norvegijos, Danijos ir kitų šiaurės šalių išsivystymas ir gyvenimo kokybė nėra atsitiktinumas. Daugelis skandinavų sutiktų, kad lemiamas veiksnys yra milžiniškos valstybės ir pilietinės visuomenės pastangos kurti ir puoselėti suaugusiųjų švietimo sistemą. Žinios ir gebėjimai padeda spręsti daugelį socialinių ir politinių problemų. Geriausius švietimo rezultatus šiose šalyse pasiekia suaugusiųjų studijų rateliai (ang. study circles).

Studijų rateliai – tai konkrečioje vietovėje gyvenančių žmonių reguliarūs susitikimai, skirti konkrečios temos ar edukacinės programos nagrinėjimui. Studijų grupės remiasi dalyvių lygiateisiškumo ir bendradarbiavimo principu. Tai ne paskaitos ir ne pamokos, o savitarpio pagalbos ir patirties perdavimo susitikimai. Tokios studijų grupės ypač dažnai inicijuojamos politinių partijų, kurios siekia supažindinti savo rinkėjus su joms svarbiomis temomis.

Studijų grupių metodas buvo išsamiai pristatytas Ukmergės rajone vykusiame seminare, kuriame dalyvavo įvairių mūsų šalies savivaldybių vadovai, kaimo bendruomenių lyderiai, švietimo ir socialiniai darbuotojai, seniūnai, jaunimo ir sporto organizacijų nariai. Seminaro pranešėjai – Norvegijos ir Švedijos suaugusiųjų ir pilietinio švietimo plėtros centrų ekspertai pristatė skandinavų patirtis plėtojant „studijų grupių“ tinklą Skandinavijoje. Seminaro metu buvo parengtos preliminarūs studijų ratelių temos, kurios yra aktualiausios Lietuvos regionų gyventojams: šeimos finansų tvarkymas ir verslumas, pilietiškumas ir savo teisių žinojimas, atsakingas tėvų bendravimas su paaugliais, sveikas gyvensena ir turiningas laisvalaikis, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbos. Artimiausiu metu bus parengta mokymų medžiaga šiomis temomis.

Projekto metu buvo parengta knyga „ Nežinau, kad žinau : praktinio suaugusiųjų švietimo grupių (studijų ratelių) metodo pristatymas“ / [Socialinių investicijų valdymo centras ; autoriai Tomas Tomilinas, Martynas Norbutas, Irina Judina, Vidmantas Paliulis]

Akimirkos iš seminarų:


2009 04 28-29 Ukmergė


2009 01 18-20 Oslas

Koordinavimas: Socinvest

Finansavimas: GRUNDTVIG

Partneriai:
Senterpartiets Studieforbund
Centrum Edukacji i Badań Społecznych
Studieförbundet Vuxenskolan

Projekto blogas

Projekto puslapis: Locademia.net

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"