NVO mokymai

Tikslas: sukurti ne pelno siekiančioms organizacijoms skirtą mentorystės mokymų medžiagą, kuri padėtų įstaigoms vadovams ir senbuviams lengviau perduoti patirtį, ugdyti darbuotojų potencialą ir taip skatinti organizacijų vystimąsi.

Mentorystė — tai profesinio tobulėjimo metodas, padedantis plėtoti profesinius įgūdžius. Jos taikymas ypač svarbus ne pelno siekiančiame sektoriuje, kuriam būdinga dažna darbuotojų kaita. Dėl to, daugelis jų nesugeba užtikrinti veiklos tęstinumo, taigi ir sėkmingai plėtoti įvairias veiklas. Mentorystė yra veiksminga priemonė, leidžianti vykdyti organizacijoje nuoseklų darbą ir skatinti darbuotojų tobulėjimą. Šis metodas ypač veiksmingas jeigu jis yra naudojama kaip alternatyvus mokymo būdas, gebantis derinti tiek formalius, tiek neformalius mokymosi metodus.

Mentorystės metu vienas asmuo dalinasi savo žiniomis, gebėjimais ir informacija su kitu asmeniu tam, kad paskatintų jo asmeninį ir profesinį augimą. Mentoringo stiprytė — tai unikali galimybė bendradarbiauti, siekti tikslo ir spręsti problemas kartu. Todėl ji priverčia klausytis, tuo pačiu stumia besimokantįjį teisinga linkme, kuria tamprius ir ilgalaikius ryšius tarp nevyriausybinių organizacijų darbuotojų.

Socialinių investicijų valdymo centras bendradarbiaudamas su „DEMOS kritinės minties institutu“ projekto metu siekia prisidėti prie mentorystės metodinės medžiagos mokymų parengimo. Projekte, kuriame dirba profesinio mokymo ir ne pelno siekiančios organizacijos taip pat dalyvauja partneriai iš Prancūzijos, Italijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Ispanijos.


Projektas vykdomas pagal Leonard da Vinci programą.

     

Koordinavimas: Socinvest,
DEMOS kritinės minties institutas

Finansavimas: Leonard da Vinci

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"