Politinių partijų komunikacijos stiprinimas

Tikslas: organizuojant mokymus partijos nariams ir darbuotojams, stiprinti vidinę partijų komunikaciją, su ja susijusi darbo planavimą ir informacijos pateikimo būdus.

Stipri partinė sistema – svarbus pilietinės visuomenės ir demokratijos pagrindas. Eilinių partijos narių ir skyrių aktyvumas yra vienas pagrindinių rodyklių, parodančių, jog vidinė organizacijos strūktūra yra darni ir motyvuojanti bei leidžianti realizuoti kiekvieno nario poreikius.

Mūsų mokymai, visų pirma, nukreipti į organizacinės komunikacijos tarp partijos struktūrinių elementų stiprinimą. Todėl paskaitų metu daugiausia dėmesio skiriama partijos narių motyvacijai skatininti, atsakomybių pasidalinimo bei veiklos planavimo, tradicijų inicijavimo ir plėtojimo klausimams.

Adaptuojame metodologinę medžiagą, atsižvelgdami į konkrečios mokymų dalyvių grupes ypatumus ir poreikius (pvz., kaimo vietovėje įsikūręs skyrius, partijos jaunimo grupė, biuro darbuotojai ir administratoriai). Didelį dėmesį skiriame praktiniam užsiėmimams, organizuojame simuliacinius žaidimus, kurių metu sprendžiame problemines situacijas.Akimirka iš surengtų mokymų

Iniciatyva: Socinvest

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"