Socialinės investicijos — kas tai yra?

Socialinė investicija — tai atsakinga veikla, suvienijanti gamtos, visuomenės ir valdžios potencialus. Šis investavimas užtikrina teigiamus pokyčius, kai verslas, politikai ir piliečiai prisiima daugiau atsakomybės nei reikalaujama. Socialinės investicijos padeda peržiūrėti nusistovėjusius darbo metodus ir vykdyti projektus susijusius su socialinės įtampos mažinimu, racionaliu išteklių naudojimu bei inovacinių projektų kūrimu.

Valdžia ir ekonominė galia dažniausiai priklauso tiems, kas kelia pelną, prabangą ir savo interesą aukščiau visko. Situaciją gali pakeisti švietimas, kurio dėka dalis visuomenės imasi vadovautis ne tik asmeniniais-vartotojiškais interesais, bet ir prisiima daugiau atsakomybės kuriant gerovę visiems. Tačiau švietimas neužtikrina visų reikalingų pokyčių. Socialinės investicijos turi būti skiriamos ir kovai prieš išnaudojimą, vartotojiškumą, monopolijas ir prievartą. Turi būti stiprinamas nepriklausomas socialiai atsakingas verslas, profesinės sąjungas, ekologiniai judėjimai ir kultūros ir inovacijų projektus vykdančios organizacijos, alternatyvi žiniasklaida.

Pasaulį krečiantį ekonomikos krizė ir dėl jos prasidėjęs sunkmetis Lietuvoje kilo dėl socialinių investicijų stokos. Mūsų šalyje nerimaujama dėl sumažėjusio vidaus vartojimo ir ekonominio augimo, tačiau ar tai svarbiausi gerovės kūrimo kriterijai? Galbūt atėjo laikas permąstyti progreso standartus? Juk vertinant dešimtmečių pasiekimus socialiai atsakinga įmonė kuria daug didesnę pridėtinę vertę – mažindama užterštumą, gerindama darbuotojų darbo sąlygas, kurdama darnesnę ir pilietiškai aktyvią visuomenę.

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"