Alaus pramonės darbuotojų kampanija

Tikslas: Pateikti vizualines idėjas alaus daryklos darbuotojų akcijoms.

„Švyturio“ alaus daryklos darbuotojai organizuoja akcijas, skirtas informuoti visuomenę apie nepalankias darbo sąlygas savo darbovietėse. Šiam tikslui jiems reikia vizualinių idėjų, kurias galima būtų panaudoti plakatų ir lankstinukų gamybai.

„Socinvest“ pasiūlė pritaikyti „Švyturio“ reklamai naudojamą stilistiką, susijusią su realistinės krypties tapyba. Vienas iš plakatų variantų:

Užsakovas: „Švyturio“ alaus daryklos darbuotojų susivienijimas

Atlikimas: Socinvest

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"