Kova už k/t „Lietuva“ išsaugojimą

Tikslas: prisidėti prie kovos už k/t „Lietuvą“ organizavimo bei užtikrinant šios kovos viešuosius ryšius.

Nuo pat kino teatro uždarymo 2005 metais prisidėjome prie judėjimo už jo išsaugojimą. Rengiame ir platiname informaciją apie kovos eigą, dalyvaujame organizuojat įvairias akcijas, skirtas atkreipti dėmesį tiek į kino teatro likimą, tiek į viešojo intereso Lietuvoje reiškimo problemą.


2005 metais išleidome laikraštį „Protestas“, kuris buvo skirtas visų pirma kino teatro uždarymo problemai. Elektroninė laikraščio versija.


Vienas iš sukurtų plakatų

Kovos dalyvis: Socinvest

Kovos centras: „Lietuvos“ kino teatro gynėjai

Creative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"